Licata — Palmese

1 - 0
Tempo pieno

Stadio

Dino Liotta