Troina — US Savoia 1908

0 - 1
Tempo pieno

Stadio

Silvio Proto